Chính sách đào tạo và phát triển

Chính sách đào tạo và phát triển

 Đại An luôn coi việc đào tạo nguồn nhân lực là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quản lý nguồn nhân lực và là một chiến lược đầu tư cho tương lai.

Thông qua việc đào tạo, Nhân viên sẽ được nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cùng các kỹ năng khác làm tăng niềm tin và động lực làm việc cho nhân viên, thúc đẩy nhân viên không ngừng phát triển và đa dạng hóa nghề nghiệp chuyên môn để tạo ra cơ hội thăng tiến cho bản thân góp phần vào sự thành công chung của công ty.

Các bài viết khác