Thông Báo Tuyển Dụng

Thông Báo Tuyển Dụng

Tuyển dụng giám sát an toàn lao động

Đăng lúc: 11-04-2015 01:43:17 AM - Đã xem:

Vị trí tuyển dụng : Giám sát an toàn lao động Số lượng : 5 nhân viên

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Đăng lúc: 13-04-2015 02:11:35 AM - Đã xem:

Vị trí tuyển dụng Nhân viên kinh doanh - văn phòng Số lượng : 3 nhân viên